BOR zagadjenje vazduha

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa. Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

Zakon o zaštiti vazduha zabranjuje prekoračenja propisanih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu, te dozvoljena prosečna vrednost na godišnjem nivou za arsen (ukupna količina u suspendovanim PM10 česticama) iznosi 6 ng/m3. Međutim, prosečna godišnja vrednost sadržaja arsena u Boru višestruko premašuje dozvoljene vrednosti na svakoj mernoj stanici u gradu (Grafik br. 1). Tako su prema Izveštaju o kvalitetu vazduha u Boru iz 2021. godine, najveća prekoračenja zabeležena na mernoj stanici Jugopetrol (Grafik br. 2).


Srednja godisnja vrednost arsena u PM cesticama Bor
Grafik broj 1

Najveca prekoracenja arsena Jugopetrol Bor
Grafik broj 2

Ko je odgovoran?

“Arsen je uvek bio problem u Boru, jer je arsenopirit prateći mineral rude bakra, i što je veće topljenje rude bakra sa velikom koncentracijom arsena, to su veće i koncentracije arsena u vazduhu, objasnila je prof. dr Snežana Šerbula, šefica katedre za zaštitu životne sredine na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu.

Topljenje rude bakra i eksploatacije ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala je Zijin-ova registrovana pretežna delatnost. Imajući u vidu navedeno, jasno je da su prekomerne emisije posledica poslovnih aktivnosti ove kompanije.

Kratkoročni akcioni plan za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru usvojen je u julu 2021. godine, ali u toj godini za njegovo sprovođenje nisu izdvojena sredstva iz gradskog budžeta. Nakon skoro deset meseci od usvajanja plana, on nije doveo do smanjenja koncentracije arsena u vazduhu.

Posledice po zdravlje

Kako bi ilustrovala štetnost arsena, dr Šerbula je skrenula pažnju na posledice zagađenja ovom materijom na živi svet: “Na Tehničkom fakultetu u Boru radili su biomonitoring lekovitog bilja. Odgovor biljaka na zagađenu životnu sredinu je isti kao i kod ljudi, usvajanje višaka arsena i teških metala dovodi do teških oštećenja i bolesti.

Neorganski arsen može izazvati akutne, pod-akutne ili hronične efekte, (sa uticajem na ceo organizam ili sa lokalnim uticajem). U uslovima inhalacione izloženosti arsenu, kritični efekat na zdravlje je izazivanje raka pluća.

U zvaničnoj studiji Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji, izrađenoj od strane Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite životne sredine i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, izneti su podaci o oboljevanju Borana, te se navodi daZa sve maligne tumore osim tumora kože, postoji značajno veći rizik u obolevanju i umiranju i kod muškaraca i kod žena u Boru. Ovaj obrazac se opaža za rak bronha i pluća, rak jetre, pankreasa, bubrega, mokraćne bešike, rak kolona i rektuma, štitaste žlezde, limfopoetskog tkiva, Hodžkinovog i ne-Hodžkinovog limfoma…”

Šta dalje?

RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora zahtevaju hitno sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora, koji će rezultirati nalaganjem kompaniji Zijin da sprovede tehničke, tehnološke i organizacione mere za sanaciju izvora i uzroka emisije arsena iz svojih postrojenja.

Naime, ukoliko utvrdi nezakonitosti, inspektor Ministarstva zaštite životne sredine može naložiti mere za njihovo otklanjanje, te može i privremeno ili trajno zabraniti rad izvora zagađenja. Inspektor takođe može pokrenuti prekršajne postupke, postupke za privredne prestupe i podneti krivične prijave.

Na osnovu prikupljenih podataka, a u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog prekomernih koncentracija arsena u Boru, RERI i Društvo mladih istraživača iz Bora će, ukoliko nadležna inspekcija propusti da to uradi, pokrenuti postupke protiv svih odgovornih lica.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh