Vlada Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine ignorisali mišljenje Zavoda za zaštitu prirode o potrebi izrade studije

Po tužbi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) Upravni sud u Beogradu poništio je rešenje kojim je Vlada Srbije omogućila kompaniji Srbija Ziđin Koper drastično proširenje kapaciteta flotacije rudnika bakra u Majdanpeku bez procene uticaja na životnu sredinu. Prethodno je RERI podneo žalbu na rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da za povećanje flotacije nije potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu.   

Prilikom podnošenja zahteva o potrebi izrade Studije o proceni uticaja Ministarstvu zaštite životne sredine, kompanija Ziđin je pribegla razdvajanju jedinstvenog projekta na više manjih celina kako bi izbegla procenu uticaja na životnu sredinu (tzv. salami slicing metoda). Tako je iz zahteva izostavila opis postupka odlaganja flotacijske jalovine, koji potencijalno izaziva najviše negativnih uticaja na životnu sredinu, jer se radi o opasnom otpadu koji sadrži teške metale i može prodreti u površinske i podzemne vode.

Upravni sud je zaključio da u ovom slučaju Ministarstvo zaštite životne sredine, kao ni Vlada Srbije koja je odlučivala o žalbi, nisu obrazložili kakav je uticaj na donošenje odluke imalo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode, koje je doneto po zahtevu Ministarstva, a u kome se Zavod izjasnio da je potrebno izraditi studiju o proceni uticaja za pomenuti projekat. Takođe, Upravni sud je zaključio da Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije nisu uzeli u obzir primedbe RERI-ja i Društva mladih istraživača Bor. 

Upravni sud je istakao da su “učinjene povrede pravila postupka od uticaja na ocenu zakonitosti osporenog rešenja i da je osporenim rešenjem povređen zakon”, te je doneo presudu kojom se uvažava tužba RERI-ja i poništava rešenje Administrativne komisije Vlade Republike Srbije. 

Upravni sud je rešenje vratio Vladi Republike Srbije na ponovno odlučivanje, s tim što je skrenuo pažnju na to da su primedbe suda iznete u ovoj presudi obavezne za tuženi organ. Vlada Republike Srbije je dužna da donese novo rešenje najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude, pri čemu je vezana pravnim shvatanjem suda, kao i primedbama suda u pogledu postupka. 

“Razdvajanje projekata i izbegavanje procene uticaja na životnu sredinu je ustaljena praksa kompanije Ziđin, a Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Srbije pretvorili su se u servis za podršku ovoj nezakonitoj praksi,” izjavio je programski direktor RERI-ja Mirko Popović.

“Procena uticaja na životnu sredinu je ključni preventivni mehanizam zaštite životne sredine, kojim se identifikuju negativni uticaji na životnu sredinu i propisuju mere za njihovo otklanjanje. Važno je da je Upravni sud ukazao da javnost i drugi organi poput Zavoda za zaštitu prirode, nisu samo nemi posmatrači, već je nadležni organ dužan da njihova mišljenja uzme u obzir prilikom donošenja odluke,” zaključio je Popović. Presudu Upravnog suda možete preuzeti OVDE.        

Salami slicing se odnosi na praksu podele projekta na više zasebnih projekata koji pojedinačno ne ispunjavaju kriterijume za pokretanje postupka procene uticaja na životnu sredinu, ili pojedinačno nemaju značajne efekte na životnu sredinu i zbog toga ne zahtevaju procenu uticaja ali, zajedno, mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu. 

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh