Nemanjina-insajder-net
foto: insajder.net

U četvrtak 17. marta, tokom trajanja javne rasprave o Konceptu politike o reformi e-Prostora (Koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji) dokumentacija koja je izložena na javnu raspravu je uklonjena sa internet prezentacije Ministarstva i portala e-Konsultacije.
Na taj način javnost je onemogućena da učestvuje u javnoj raspravi, a uklanjanjem materijala sa interneta (gde je jedino bio dostupan) Ministarstvo je postupilo suprotno Zaključku Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije i utvrđenom Programu javne rasprave.

Ovim otvorenim pismom pozivamo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da bez odlaganja obavesti javnost o tome da li je javna rasprava prekinuta i, ukoliko jeste, iz kojih razloga, te da obaveštenje objavi na svojoj internet prezentaciji.

Kako bi se u procesu reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja obezbedilo poštovanje propisa, uključivanje najboljih praksi i zaštita javnog interesa, predlažemo Ministarstvu građevinarstva, saobrađaja i infrastrukture da, nakon formiranja nove Vlade Srbije, otpočne konsultacije o ovoj reformi u skladu sa zakonom i da omogući svim zainteresovanim stranama jednako učešće u tom procesu. Dokument koji je objavljen 25. februara, a zatim uklonjen sa interneta, mogao bi tokom konsultacija da bude uzet u razmatranje kao jedna od opcija, ali ne bi trebalo da bude upućen Vladi na usvajanje, jer je izrađen u postupku koji nije u skladu sa zakonom i nije na adekvatan način sagledao sve izazove reforme sistema urbanističkog i prostornog planiranja.

Pozivamo organe javne uprave, akademske institucije, udruženja građana, pojedince i građane da se pridruže ovoj inicijativi i podrže zahtev za otvaranjem širokih javnih konsultacija o reformi sistema urbanističkog i prostornog planiranja u skladu sa zakonom, a nakon formiranja Nove Vlade Srbije.

Otvoreno pismo Ministarstvu su uputila sledeća udruženja i pojedinci: Nova planska praksa, Mirjana Jovanović, Beogradska otvorena škola, “Urban hub” d.o.o. Aranđelovac, Milica Lukić, dipl. Pr. Planer, Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Društvo arhitekata Novog Sada, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, Ministarstvo prostora, Anđelka Jevtović, dipl. inž. pejz. arh, Predsednik Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

Podsetite se detaljnije o kakvom je dokumentu reč i poslušajte predloge za njegovo unapređenje na snimku konferencije za medije.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh