Pek-Nebojša-Joksić
foto: Nebojša Joksić

Postupajući po krivičnoj prijavi koju je RERI podneo protiv kompanije Zijin Copper-a, kao i odgovornog lica u toj kompaniji zbog zagađenja teškim metalima reke Mali Pek u martu 2021. godine, nadležno javno tužilaštvo u Negotinu donelo je Naredbu kojom je naloženo Zijin Copper-u i odgovornom licu da, zbog krivičnog dela zagađenja životne sredine, u humanitarne svrhe uplate iznos od 1.000.000,00 dinara.

U martu mesecu 2021. godine došlo je do uznemirenja javnosti zbog zagađenja reke Pek, koja je usled aktivnosti kompanije Zijin Copper poprimila mutnu, crvenu, bakarnu i zelenu boju.

Nakon obraćanja velikog broja građana, RERI je angažovao Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, koji je sproveo uzorkovanje mulja iz reke Mali Pek. Rezultati uzorkovanja su pokazali da je mulj izuzetno zagađen zbog visokih koncentracija zagađujućih materija, i to: bakra u 17 puta većoj količini u odnosu na propisanu, arsena u 3,5 puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu, kao i olova u gotovo 2 puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu.

Takođe, RERI je u cilju utvrđivanja zagađenja Malog Peka angažovao Zavod za javno zdravlje Timok iz Zaječara, koji je po zahtevu sproveo uzorkovanje površinskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Majdanpek.

Uzorkovanje je izvršeno na 3 lokacije: uzvodno od rudnika, nizvodno od uliva otpadnih voda iz rudnika i neposredno posle uliva Malog Peka u reku Pek, a u cilju dokazivanja da zagađenje može poticati isključivo od nezakonitih aktivnosti kompanije Zijin Copper. Rezultati ispitivanja površinskih i otpadnih voda nizvodno od rudnika su pokazali višestruka prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija, i to: gvožđa u količini 5 puta većoj u odnosu na propisanu vrednost, kao i mangana u dvostruko većoj količini u odnosu na propisanu vrednost, dok je reka Mali Pek pripadala petoj klasi površinskih voda (površinske vode koje pripadaju ovoj klasi se ne mogu koristiti ni u jednu svrhu). Istovremeno, vrednosti ovih zagađujućih materija na druge dve lokacije uzorkovanja su bile u okvirima dozvoljenih vrednosti. 

Zbog svega navedenog, RERI je u maju 2021. godine podneo krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je usled nezakonitog poslovanja od strane kompanije Zijin Copper došlo do zagađenja životne sredine u većoj meri u skladu sa članom 260. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, te predložio tužilaštvu da u najkraćem roku pokrene postupak protiv osumnjičenih.

Zijin_Naredba za zagađenje Malog Peka

Postupajući po krivičnoj prijavi RERI-ja, a na osnovu dokaza i izveštaja/nalaza koje smo dostavili, Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu je u aprilu 2022. godine donelo naredbu kojom se odlaže krivično gonjenje protiv Zijin Copper-a, kao i odgovornog lica Jian Ximing-a, zbog krivičnog dela zagađenje životne sredine, i naložilo im da u humanitarne ili druge javne svrhe uplate iznos od 1.000.000,00 dinara. 

Naime, u skladu sa članom 283. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, ako osumnjičeni prihvati neku od obaveza propisanu istim zakonom, poput uplate sredstava u humanitarne ili druge javne svrhe. U slučaju da osumnjičeni  u ostavljenom roku ne uplate iznos na koji su obavezani, tužilaštvo će pokrenuti krivično gonjenje.

RERI pozdravlja napor nadležnog tužilaštva da se utvrdi odgovornost pravnog lica za krivična dela koja se odnose na zagađenje životne sredine i smatra da pomenuta odluka predstavlja značajan doprinos pravnoj praksi, kao i delimičnu satisfakciju u postizanju specijalne prevencije usmerene protiv izvršioca krivičnog dela. 

S druge strane, RERI ukazuje da naročito zabrinjava izostanak reakcije nadležnih inspekcijskih organa, u konkretnom slučaju Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji su utvrdili nezakonitosti na koje je RERI u dužem vremenskom periodu ukazivao, a koje povodom navedenog sami nisu podneli niti jednu krivičnu prijavu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.