Foto: pexels.com

U skladu sa oglašenim ranim javnim uvidom povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma”, Gradska opština Čukarica, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda oglasio 29. juna 2020. godine, zainteresovana lica mogu svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 13. julom 2020. godine.

Članom 60. Zakona o opštem upravnom postupku utvrđeno je da se podnesci predaju organu za kog su naslovljeni neposredno (pisani podnesci na pisarnicu nadležnog organa), ili preko pošte preporučeno (dan podnošenja pismena poštom se smatra da je dan predaje organu, iako organ navedeno pismeno od pošte primi dan, dva posle).

Dakle, primedbe i komentare na oglašeni materijal povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma” možete da dostavite preporučeno putem pošte, ili na pisarnicu.

Ukoliko se primedbe šalju poštom obavezno sačuvajte potvrdu pošte o prijemu pošiljke a pošiljku šaljite sa povratnicom.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh