Na osnovu prikupljenih, relevantnih podataka koji se tiču kršenja zakona, a koja dovode do negativnih posledica po prirodu, životnu sredinu, biljni i životinjski svet, kao i zdravlje ljudi, RERI nadležnim organima podnosi inicijative za pokretanje prekršajnog postupka i prijave za privredne prestupe protiv odgovornih fizičkih i pravnih lica.

Sa druge strane, otvaranje pitanja odgovornosti pravnih lica za krivična dela predstavlja značajan doprinos pravnoj praksi i delimičnu satisfakciju u postizanju specijalne prevencije usmerene protiv kompanija kao izvršilaca krivičnih dela. U postizanju tog cilja, RERI se posebno fokusira na kreiranje sudske prakse u oblasti odgovornosti pravnih lica zbog krivičnih dela koja za zaštitni objekat imaju životnu sredinu, kao što su Zagađenje životne sredine, Oštećenje životne sredine, i ostala krivična dela protiv životne sredine propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije. U skladu sa navedenim, RERI inicira krivične postupke u cilju krivičnog sankcionisanja odgovornih pravnih lica, kao najoštrije zakonske posledice zbog kršenja zakona i „upozorenja“ svakoj kompaniji koja vrši krivična dela da eventualne nezakonitosti u njihovom poslovanju neće proći bez reakcije.

Prijavi se

  ostanite toku

  Prijavite se za naše objave:

  Some description text for this item

  RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

  © 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

  Na vrh