Procena uticaja na životnu sredinu obezbeđuje da se pre odobravanja projekata, uz sprovođenje javnih konsultacija, utvrde značajni negativni uticaji na životnu sredinu, te da se oni spreče, otklone ili umanje. Ovaj instrument je jedan od najznačajnijih instrumenata za donošenje odluka i ostvarenje principa dobrog upravljanja, ne samo sa aspekta zaštite životne sredine, već i u pogledu obezbeđivanja kvalitetnog života sadašnjih i budućih generacija, u skladu sa načelima održivog razvoja.

Sa ciljem poboljšanja propisa i procedura RERI prati i učestvuje u postupcima procene uticaja, ukazujući na proceduralne i materijalne nepravilnosti, sa naročitim fokusom na procedure koje dovode do kršenja prava javnosti da učestvuje u postupku procene uticaja. Pored toga, RERI učestvuje u postupcima izrade propisa i dokumenata koji uređuju postupak procene uticaja na životnu sredinu i organizuje programe izgradnje administrativnih kapaciteta državne uprave.

RERI se zalaže za unapređenje zakonskog okvira i promovisanje efektivnog učešća javnosti u donošenju odluka koje mogu imati uticaja na životnu sredinu kroz učešće u postupcima procene uticaja i konsultatovni dijalog između državnih organa, civilnog društva, stručne zajednice i građana.

Prijavi se

  ostanite toku

  Prijavite se za naše objave:

  Some description text for this item

  RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

  © 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

  Na vrh