Kroz ovaj projekat Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu nastoji da unapredi transparentnosti i participativnost u kreiranju i sprovođenju politike zaštite vazduha u gradu Beogradu, kao i da poveća odgovornost javnih vlasti i političkih aktera tako što će proces izrade novog plana kvaliteta vazduha za grad Beograd otvoriti za građane, civilno društvo i stručnu javnost. Zagađenje vazduha u Beogradu jedan je od najvećih problema ovog grada zbog čega je važno da izrada novog plana kvaliteta vazduha bude u potpunosti u vlasništvu građana Beograda.

Opis problema

Politika zaštite vazduha opterećena je odsustvom transparentnosti i javno – političkim rešenjima koja nisu dala rezultate. Već godinama kvalitet vazduha u Beogradu je ocenjen III kategorijom – prezagađen vazduh. Građani Beograda su postali svesni problema zagađenja vazduha u poslednjih nekoliko godina. Međutim, građani, pa i stručnjaci, su usmereni ka posledicama i interesovanje se pretežno manifestuje kao nezadovoljstvo nečinjenjem, bez konkretnog pozivanja na odgovornost i zrele svesti zajednice da su političari i nosioci javnih funkcija odgovorni za sprovođenje javnih politika, kao i za ishode. Građani reaguju na zagađenje povremeno, u zimskim mesecima kada je problem vidljiv i golim okom.

Ciljevi projekta

RERI nastoji da ovim projektom ispravno i pravovremeno informiše građane o pravima koja im pripadaju u postupcima donošenja odluka nadležnih institucija, te da podstakne njihovo uključivanje u proces izrade dokumenata i propisa u oblasti zaštite životne sredine kroz:

  • Povećanje informisanost, zainteresovanosti i participaciju građana u kreiranju politike zaštite životne sredine i rešavanju problema zagađenja vazduha;
  • Unapređenjem transparentnost u kreiranju i sprovođenju politike zaštite vazduha u gradu Beogradu
  • Povećanje odgovornosti javnih vlasti i političkih aktera

Ciljne grupe

Građani Beograda, politički akteri – donosioci odluka u Beogradu i organi zaduženi za primenu propisa u oblasti zaštite životne sredine, mediji, organizacije civilnog društva i aktivisti – kao aktivni građani, stručna javnost.

Aktivnosti

  1. Kampanja „Tvoj vazduh – tvoje pravo“;
  2. Serijal video priloga „Zagadi pa vladaj“

Projekat se izvodi u period od jula do decembra 2020. godine u u okviru Programa razvojne komunikacijske podrške organizacijama civilnog društva koji realizuje CRTA uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh