Cilj projekta je da doprinese vladavini prava i primeni načela dobrog upravljanja u Srbiji, kroz promociju dostupnih pravnih sredstava koji garantuju pravo na pristup informacijama, učešće javnosti i pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine. 

 • Zašto? Dobro upravljanje i vladavina prava su neophodni preduslovi za demokratski razvoj i za uživanje osnovnih prava na zdravlje i očuvanu životnu sredinu. Takođe, civilno društvo, lokalni aktivisti, čak i pojedini stručnjaci, nisu dovoljno upoznati sa raspoloživim pravnim sredstvima da bi zaštitili zakon i omogućili ostvarivanje demokratskih prava zagarantovanih zakonom, a posebno prava na dobru upravu. 
 • Kako? Regulatorni Institut za obnovljivu energiju nastoji da: 
  1. Poveća transparentnost i odgovornost državnih vlasti  u vezi sa planiranjem i implementacijom značajnih infrastrukturnih projekata koji mogu imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu. 
  2. Rasvetli, razotkrije i izloži nadležne organe i odgovorne javne službenike pravnoj i društvenoj odgovornosti u slučajevima kada su životna sredina i javni interesi ugroženi netransparentnim i procesima planiranja i izgradnje. 
  3. Omogući civilnom društvu da koristi pravne instrumente i sredstva za zaštitu od korupcije i kršenja principa dobrog upravljanja. 
 • Ciljne grupeCivilna društvo; lokalni aktivisti i borci za ljudska prava; stručnjaci i stručna udruženja iz oblasti životne sredine arhitekture, urbanizma i zaštite kulturne baštine. 

Aktivnosti 

 • Monitoring značajnih infrastrukturnih planova, projekata i aktivnosti sa potencijalnim štetnim uticajima na životnu sredinu i potencijalnim rizicima korupcije; 
 • Pokretanje upravnih i sudskih postupaka vezanih za slučajeve u kojima je utvrđeno kršenje važećih zakona i procedura; 
 • Pružanje pravne pomoći civilnom društvu i lokalnim aktivistima. 

Projekat se realizuje od 17. juna do 17. novembra 2019. godine u okviru projekta ,,ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi“, uz podršku Fondacije za internet i društvo METAMORFOZIS. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije.  

Publikacije u okviru projekta:

STUDIJA SLUČAJA MHE ČITLUK – Izgradnja MHE Čitluk bez uslova Zavoda za zaštitu prirode

STUDIJA SLUČAJA MHE ROČNJAK – Prestanak važenja građevinske dozvole zbog isteka roka

STUDIJA SLUČAJA MHE ZVONCE – Toliko kršenja propisa i procedura ne može da stane u naslov

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh