Nakon što je krajem decembra prošle godine u Novom Sadu i Obrenovcu, u veoma kratkom vremenskom roku pronađena veća količina opasnog toksičnog otpada, nedavno je u selu Vukićevica kod Obrenovca otkrivena nova ilegalna deponija.

Naime, krajem decembra 2017. godine Ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo je da je u okolini Obrenovca pronađeno 20 tona opasnog otpada. Analize urađene u Institutu Vinča pokazale su da se u buradima nalazio opasan organski otpad, među kojima su benzen, toluen i ksilen.

Nakon Obrenovca, ekološka inspekcija otkrila je još jednu lokaciju sa opasnim otpadom – u krugu Hemijske industrije Novi Sad u stečaju (HINS) nađeno je više od 1000 tona mogućeg toksičnog otpada. Prostor fabrike izdat je firmi koja ima dozvolu za skladištenje samo 32 tone opasnog otpada. Vlasnik firme je uhapšen, a laboratorijskim analizama će naknadno biti utvrđeno u kojoj meri je otpad toksičan.

Iz Ministarstva je poručeno da ovo nisu izolovani slučajevi i najavljene su akcije na deponijama opasnog otpada. Građani su pozvani da prijave sve sumnjive aktivnosti ovog tipa, odnosno, ukoliko posumnjaju da neko nelegalno skladišti otpad.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo, u Srbiji se godišnje proizvede između 150-200 hiljada tona opasnog otpada od kog se većina ne prerađuje, jer ne postoje adekvatna postrojenja za preradu otpada.

Iako nije precizno utvrđeno poreklo opasnog otpada, već sada se može zaključiti da je ovim aktivnostima počinjeno više krivičnih dela protiv životne sredine. Pre svega, članom 266. Krivičnog zakonika propisano je da ko protivno propisima unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko prevozi, prerađuje, odlaže, sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. Ista kazna propisana je za one koji kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine zagade vazduh, vodu ili zemljište u većoj meri ili na širem prostoru.

Ostaje da se vidi da li će odgovorna lica biti pronađena i sankcionisana, a biće izuzetno interesantno videti i prirodu pronađenog otpada, industriju iz koje dolazi, kao i način na koji je završio na otkrivenim deponijama.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh