Projekat teži da doprinese unapređenju zaštite životne sredine kroz multisektorski dijalog između javnih institucija, privrednog sektora i građana u postupku odobravanja projekata i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, ljudska prava i održivi razvoj lokalnih zajednica.

Ciljevi:

  • Unaprediti praksu ranog uključivanja javnosti i javnog uticaja na odluke o privrednim projektima sa potencijalnim značajnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
  • Afirmisati u javnosti primere dobre prakse odgovornosti prema životnoj sredini u poslovanju.

Aktivnosti:

RERI će raditi na ostvarenju ovih ciljeva kroz sledeće aktivnosti:

  • Multisektorski dijalog – utvrđivanje polaznih osnova, standarda i modela komunikacije, koji će doprineti zajedničkom obraćanju privrednog i civilnog sektora nadležnim institucijama sa zahtevom za odobrenje usvojenih standarda;
  • Izradu metodologije zasnovane na primeni Arhuske konvencije, ekoloških i socijalnih standarda međunarodnih finansijskih institucija i njihovo prilagođavanje lokalnim potrebama, izgradnja poverenja, i utvrđivanje smernica;
  • Promociju postignutih rezultata.

Projekat se realizuje od maja 2022. godine do decembra 2022. u okviru programa ,,Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije” koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.