Ovim projektom RERI nastoji da unapredi demokratske prakse i učešće javnosti u kreiranju i sprovođenju politike zaštite životne sredine, posebno u oblasti procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. 

Procena uticaja je instrument koji doprinosi jačanju demokratije i vladavine prava u oblasti životne sredine, kroz učešće javnosti u postupku donošenja odluka. Tek sa utvrđivanjem jasnih procedura mogu se na adekvatan način primeniti standardi i norme zaštite životne sredine koje su usvojene kroz proces pristupanja EU. Delotvorno učešće javnosti u rešavanju problema zagađenja životne sredine i ugrožavanja prirodnih resursa doprinosi rešavanju konflikata između ekonomskih prioriteta i načela održivog razvoja i unapređuje kredibilitet civilnog društva u zajednici, što je preduslov za jačanje demokratije. RERI će nastojati da uključi sve zainteresovane strane, kako bi podstakao dijalog između lokalne samouprave, udruženja, ekspertske zajednice i građana u pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou.

Kroz ovaj projekat težimo da:

  • unapredimo pravni okvir i procedure za sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu; 
  • povećamo delotvornost učešća javnosti u rešavanju problema zagađenja životne sredine i ugrožavanja prirodnih resursa;
  • podstaknemo dijalog između lokalne samouprave, udruženja, ekspertske zajednice i građana u pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou.

Ciljne grupe

Ministarstvo zaštite životne sredine, službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave na poslovima zaštite životne sredine, urbanizma, izgradnje i inspekcijskog nadzora, udruženja i lokalne inicijative za zaštitu životne sredine, urbanizma i prostornog planiranja i zaštite kulturnog nasleđa, eksperti pravne struke, zaštite životne sredine, prostornog planiranja i zaštite kulturnog nasleđa, Zeleni saveti, međunarodne organizacije koje se aktivno bave procenom uticaja na životnu sredinu i zaštitom kulturnog nasleđa.

Aktivnosti

  1. Izrada predloga podzakonskih akata i preporuka za unapređenje postupka procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu i učešća javnosti
  2. Obuka službenika jedinica lokalnih samouprava i udruženja građana za adekvatno učešće u procesu procene uticaja na životnu sredinu
  3. Organizacija javnih konsultacija i multi-sektorskog dijaloga o unapređenju pravnog okvira i procedura procene uticaja na životnu sredinu

Ovaj projekat realizuje se od 15. aprila do 31. oktobra, u okviru programa ,,Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije” koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh