Foto: screenshot | Marka Žvaka

Rasprava pred Upravnim sudom po tužbi RERI-ja za poništavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izvođenje radova na izgradnji stanice gondole na Kalemegdanu održana je 9. februara. Upravni sud je najavio da će, nakon održane usmene rasprave, konačnu odluku u ovom postupku doneti u roku od mesec dana.

Na usmenoj raspravi pojavili su se advokati RERI-ja, kao i pravni zastupnici zainteresovanih lica, JP Skijališta Srbije i grada Beograda. Pravni zastupnik tuženog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture se nije pojavio na raspravi pred Upravnim sudom.

U skladu sa pravilima postupka advokati RERI-ja su predložili nove dokaze u predmetu – stav Stručnog saveta Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i spise Nadzornog odbora i Upravnog odbora Republičkog zavoda. RERI je naveo da ovi dokumenti nedvosmisleno ukazuju na kršenje ratifikovanih međunarodnih konvencija o zaštiti kulturnog nasleđa, kao i da sadrže obrazložena mišljenja stručnjaka i stručnih tela zavoda o nenadoknadivoj šteti koju bi izgradnja gondole nanela Beogradskoj tvrđavi. Posebno je značajna službena beleška arheologa koji su od strane Republičkog zavoda određeni kao lica zadužena za stručni nadzor nad radovima na izgradnji gondole u kojoj je navedeno da bi započetim radovima arheološki slojevi bili uništeni, kao i da je površina koja obuhvata intervenciju na Savskoj terasi udvostručena i da prevazilazi površinu za koju je dobijena dozvola za arheološka istraživanja.

Upravni sud je zaključio da već ima dovoljno materijala i dokaza za donošenje konačne odluke, te je, u skladu sa zakonom, odlučio da ne prihvati predlog za izvođenje dodatnih dokaznih predloga.

Po saznanjima RERI-ja, do današnjeg dana Ministarstvo zaštite životne sredine nije dalo saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju gondole Ušće-Kalemegdan, na čemu je zasnovan jedan od glavnih argumenata prilikom podnošenja tužbe. Stručna javnost je u postupku davanja saglasnosti na pomenutu studiju iznela argumente koji dokazuju da studija nije izrađena u skladu sa zakonom te da ne zadovoljava ni elementarne standarde zaštite životne sredine.

Podsećamo da je Upravni sud 19. aprila 2019. godine doneo rešenje, na osnovu zahteva koji je podneo RERI, kojim se nalaže zaustavljanje radova na projektu gondola na Kalemegdanu do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

RERI se ovim putem zahvaljuje stručnjacima iz udruženja Evropa Nostra i svim udruženjima i građanima koji hrabro i istrajno brane kulturno nasleđe grada Beograda.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site.