Projekat ima za cilj da unapredi razumevanje lokalne demokratije među građanima kroz njihovo angažovanje u procesu strateškog urbanističkog planiranja grada Beograda.

Specifični ciljevi:

  • Promovisanje inkluzivnog i transparentnog procesa donošenja odluka u urbanom menadžmentu zasnovana na javnom interesu definisanom u saradnji sa građanima i zainteresovanim stranama; 
  • Zagovaranje dosledne primene demokratskih principa i vladavine prava, kao i usklađivanje sa međunarodnim standardima i principima u urbanom i prostornom planiranju. 

Aktivnosti 

RERI će raditi na ostvarenju ovih ciljeva kroz sledeće aktivnosti:

  • Monitoring  nad procesom generalnog urbanističkog planiranja grada Beograda; 
  • Dva talasa kampanje od vrata do vrata o Generalnom urbanističkom planu za grad Beograd kojom će biti anketirano 20.000 građana u 10  beogradskih opština; 
  • Promotivnu kampanju na društvenim mrežama. 

Projekat se realizuje od novembra 2022. godine do aprila 2023. godine uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta.

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh