Foto: RERI arhiva

Rešavajući po zahtevu Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Gradska uprava grada Prokuplja je dana 23.09.2020. godine donela rešenje kojim se konstatuje prestanak važenja građevinske dozvole, koja je 2015. godine izdata investitoru – RASTING MV d.o.o. Beograd, za izgradnju MHE Rastovnica, na tri vodozahvata na Dobrotićkoj, Balčačkoj i Bučinskoj reci, u opštini Prokuplje.

Pravni tim RERI-ja je još 17.12.2019. godine, podneo zahtev za donošenje rešenja kojim se konstatuje prestanak važenja građevinske dozvole za ovu elektranu.

Takođe, RERI je zbog ćutanja nadležnih organa, odnosno, izostanka adekvatne reakcije podneo više urgencija, kao i žalbu zbog ćutanja uprave, kojim je od nadležnih organa zahtevao da postupe po podnetom zahtevu u skladu sa svojim ovlašćenjima, te da na taj način spreče eventualni početak izgradnje od strane investitora.

Prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, koje su bile na snazi u trenutku donošenja rešenja o građevinskoj dozvoli za MHE Rastovnica „građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od 2 (dve) godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata“.

Imajući ovo u vidu, RERI je angažovao veštaka građevinske struke, koji je izradio nalaz i mišljenje, konstatujući stanje na terenu, izričito navodeći da investitor u zakonskom roku nije započeo sa izvođenjem radova.

Pored navedenog, nadležni organ – odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Prokuplja, je na osnovu zahteva RERI-ja, utvrdio da investitor nije započeo sa izvođenjem radova u zakonskom roku.

Imajući u vidu navedeno, građevinska dozvola za MHE Rastovnica, koja je postala pravnosnažna dana 05.01.2016. godine, po sili zakona je prestala da važi još 05.01.2018. godine, te su nadležni organi bili dužni da konstatuju navedeno i time preduprede eventualni početak izgradnje, čime bi bila naneta nenadoknadiva šteta vodotokovima u opštini Prokuplje.

Iako je rešenje o prestanku važenja građevinske dozvole doneto nakon zanemarivanja svih zakonom propisanih rokova, RERI pozdravlja odluku nadležnih organa, jer smatra da je doneta u skladu sa pozitivnim propisima i pravnim poretkom Republike Srbije i ohrabruje sve nadležne organe i zaposlene u nadležnim institucijama da rade svoj posao ne obazirući se na unutrašnje i spoljne pritiske za koje znamo da do njih dolaze na dnevnom nivou.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh