Ovim projektom RERI nastoji da informiše javnost, institucije, javna preduzeća i pojedince o štetnim uticajima termoelektrana na život i zdravlje ljudi, kao i o potrebi i mogućnostima energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije.

Prihvatanjem obaveza iz Pariskog sporazuma i Zelene agende, Srbija je prihvatila da pokrene sveobuhvatnu energetsku tranziciju – kao društvenu transformaciju koja će doprineti značajnom povećanju udela obnovljive energije, smanjenju zagađenja, unapređenju konkurentnosti privrede i pravednoj tranziciji onih sektora privrede i stanovništva koji će biti najviše pogođeni promenama.

Društvena promena kojoj RERI teži kroz ovu kampanju je razvijanje svesti javnosti o energetskoj tranziciji, kao i izlaganje nosilaca javnih funkcija, predstavnika javnih preduzeća i operatera termoelektrana društvenoj i pravnoj odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka od kojih direktno zavisi javno zdravlje, kvalitet života građana i ostvarivanje ljudskih prava. Kroz kampanju građani, posebno oni koji žive u područjima u blizini termoelektrana, će se informisati o njihovoj štetnosti i uticaju na zdravlje i životnu sredinu. Kao rezultat projekta i kampanje teži se povećanju odgovornosti nadležnih organa, političkih aktera i transparentnosti rada operatera termoenergetskih postrojenja.

Projekat se realizuje od 15. jula do 15. decembra 2021. godine uz podršku CRTA i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh