Park Bukovičke banje u Aranđelovcu, simbol ovog grada, već preko tri decenije uživa status zaštićenog kulturnog dobra. Takav status ova prostorna celina duguje brojnim značajnim objektima i lokalitetima, među kojima su 3 izvora mineralne vode, objekti graditeljskog nasleđa, kao i zbirka od 64 skulpture koje krase izgled parka. Među pomenutim značajnim objektima nalaze se i zgrada ,,Hotela Šumadija’’, kao i kompleks ,,Otvorenog kupatila’’.

Nažalost, za razliku od paviljona ,,Knjaza Miloša’’ i Zgrade Specijalne bolnice „Bukovička banja“ koji su i danas funkcionalni, gubitak prvobitne namene, zub vremena i neadekvatno održavanje učinili su da ,,Otvoreno kupatilo’’ i hotel ,,Šumadija’’ izgube svoj stari sjaj.

Nagoveštaj drugačije sudbine ovih zaštićenih kulturnih dobara desio se početkom prethodne godine, kada je usvojen urbanistički plan koji uređuje prostor parka ,,Bukovička banja’’.

Ovim dokumentom planirana je značajna intervencija u prostoru koja podrazumeva rekonstrukciju i sanaciju hotela ,,Šumadija’’ kao i rekonstrukciju ,,Otvorenog kupatila’’, koja podrazumeva njegovu “dogradnju sa nadgradnjom”.

Planirane intervencije na kompleksu hotela ,,Šumadija’’, predviđene urbanističkim planom parka ,,Bukovička banja’’, podrazumevaju očuvanje izvorne arhitekture, oblikovanja, stilskih i funkcionalnih karakteristika ovog objekta, izuzev krovne konstrukcije za koju je dozvoljena savremenija adaptacija.

Međutim situacija sa kompleksom ,,Otvorenog kupatila’’ značajno je drugačija, budući da je pored rekonstrukcije, prostornom intervencijom omogućena i ,,dogradnja sa nadgradnjom’’. Naime, predviđena je izgradnja ,,novog savremenog, svedenog i modernog objekta’’ kojem je omogućeno da visinom parira hotelu ,,Šumadija’’ kao i da sa istim bude i fizički povezan.

Imajući u vidu obim, značaj i prirodu planirane intervencije na hotelu i kompleksu otvorenog kupatila, urbanističkim planom propisana je i obaveza detaljnije razrade, za koju je neophodno sprovesti urbanističko-arhitektonski konkurs.

Da se sa sprovođenjem ovog projekta nije odugovlačilo, pokazuje i činjenica da je urbanistički konkurs raspisan već u aprilu 2021. godine, svega mesec dana nakon stupanja na snagu urbanističkog plana. Inicijativa za raspis konkursa pokrenuta je od strane privrednog društva Bukovička banja Stublina doo, Aranđelovac (,,Investitor’’).

Pobedničko idejno rešenje integrisano je u urbanistički projekat koji je javnosti predstavljen krajem decembra 2021. godine. Konačna potvrda urbanističkog projekta usledila je 4. aprila 2022. godine čime su praktično stvoreni uslovi da Investitor pokrene postupak pribavljanja građevinske dozvole.

Međutim, uvidom u intervencije predviđene urbanističkim projektom ispostavilo se da će sudbina kompleksa ,,Otvorenog kupatila’’ poći u bitno drugačijem toku od one koja joj je namerena urbanističkim planom, budući da urbanistički projekat umesto rekonstrukcije i dogradnje predviđa rušenje svih objekata izuzev hotela ,,Šumadija’’.

Kako su ostali postojeći slobodnostojeći objekti veoma devastirani i dotrajali tokom vremena ekpolatacije, a pojedini objekti i u ruševnom stanju i predstavljaju opasnost za korisnike, predviđeno je rušenje i uklanjanje svih postojećih objekata izuzev hotela ”Šumadija” uz kao što je navedeno integrisanje postojećeg zida otvorenog kupatila sa arkadama u istočnu fasadu novoformiranog objekta.

Izvor: Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg hotela ”Šumadija” ,
na K.P. 1934/5, K.O. Aranđelovac. (Poglavlje B.4 Numerički pokazatelji)
Obeležena pozicija objekata u sklopu kompleksa Otvoreno kupatilo’na snimku ekrana (snimak preuzet sa portala panotour.gootools.work)
Ilustracija novoprojektovanog stanja. Izvor: Vizualizacija (render) priložen uz Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg hotela ”Šumadija” , na K.P. 1934/5, K.O. Aranđelovac.

Zloupotreba pojmova ,,rekonstrukcija’’, ,,dogradnja’’ i ,,nadgradnja’’ iz urbanističkog plana, dovela je do njihovog pretvaranja u “rušenje”, a što će za posledicu imati uništavanje ,,Otvorenog kupatila’’, zaštićenog kulturnog dobra koje je nekada krasilo razglednice iz Aranđelovca. Nakon potvrde urbanističkog projekta, i izrade tehničke dokumentacije, Investitor je 9. septembra ishodovao građevinsku dozvolu, a nepune dve nedelje kasnije, od strane opštinske uprave izdata mu je i potvrda o prijavi radova na uklanjanju svlačionice, bazena, pomoćnog objekta i dela objekta ,,Arkade’’.

Time je nažalost pre nego što je većina zainteresovane javnosti i primetila, namera za uklanjanjem objekata u kompleksu ,,Otvoreno kupatilo’’ ubrzo i sprovedena u delo. Naime, 1. oktobra 2022. godine, srušena je svlačionica, bazen i pomoćni objekat u kompleksu ,,Otvoreno kupatilo’’.

Prema svim dostupnim informacijama i dosadašnjim aktivnostima, može se zaključiti da su na redu “Arkade”, kao preostali deo zaštićenog kulturnog dobra koji se još uvek nalazi na putu investitorovim ambicijama za sveobuhvatnom transformacijom ovog kulturnog dobra.

RERI i Evropa Nostra Srbija će svoju borbu na sprečavanju ovih nezakonitih aktivnosti svakako nastaviti kroz institucije sistema, pravnim putem, ali i preko dostupnih međunarodnih instrumenata. Ovim putem apelujemo na nadležne institucije da HITNO zaustave dalje aktivnosti investitora na ovom području, kako bi, makar delimično, sprečili potpunu devastaciju zaštićenog kulturnog dobra Park “Bukovičke banje”.

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh