Foto: pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Četvrti izveštaj se izrađuje nakon 10 godina primene Arhuske konvencije u Srbiji, a svi zainteresovani subjekti mogu do 03.jula 2020. godine da daju predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu unete u Izveštaj.

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine, a Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Arhuske Konvencije 12. maja 2009. godine. Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine. Utemeljena je na principima transparentnosti i participativne demokratije.

Napredak u primeni Arhuske konvencije vidljiv je u oblasti dostupnosti informacija od javnog značaja, što je rezultat posvećenog rada Poverenika za informacije od javnog značaj i truda pojedinih službenika ministarstva i lokalnih samouprava, a ne sistematskog rada državnih organa.

U međuvremenu, Srbija je postala zarobljena država sa urušenim institucijama, devastiranom životnom sredinom i obespravljenim građanima. Državni organi posvećeno rade na ograničavanju učešća javnosti u procesu donošenja odluka i sistematski krše prava građana i organizacija civilnog društva na pravnu zaštitu. Posebno zabrinjava uporno nastojanje najviših organa izvršne vlasti, poput Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da spreči aktivno legitimisanje organizacije civilnog društva u zaštiti javnih interesa.

Arhuska konvencija se u Srbiji, nažalost, ne primenjuje.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh