Republika Srbija ne primenjuje Nacionalni plan za smanjenje emisija iz termoelektrana zbog čega je Sekretarijat Energetske zajednice 15. januara 2020. godine protiv Republike Srbije pokrenuo postupak.

RERI je ranije ukazivao na to da Srbija ne primenjuje propise Energetske zajednice time što ne preduzima mere kako bi obezbedile usklađenost emisija iz termoelektrana sa međunarodno preuzetim obavezama.

Sekretarijat navodi da je Srbija, kao i druge članice Energetske zajednice bila dužna da obezbedi primenu Direktive o velikim ložištima do 1. januara 2018. godine, što nije učinjeno.

U saopštenju Sekretarijata se navodi da svako staro postrojenje za sagorevanje mora uskladiti emisije zagađujućih materija u vazduh sa zahtevima Direktive o velikim ložištima. To mogu učiniti tako što će svaka pojedinačna termoelektrana uskladiti svoje emisije sa direktivom ili tako što će se primeniti Nacionalni plan za smanjenje emisija („NERP“), kojim su obuhvaćena određena postrojenja za sagorevanje čija zbirna emisija zagađujućih materija ne bi smela da pređe maksimalne emisije propisane za datu godinu. Predviđeno je da se NERP primenjuje u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2027. godine. Srbija do danas nije usvojila NERP.

Sekretarijat dalje navodi da ukoliko za Srbiju NERP nije obavezujući, onda se svaka pojedinačna termoelektrane mora uskladiti sa graničnim vrednostima emisija iz Direktive o velikim ložištima, umesto zbirno kako je to predviđeno NERP-om. NERP obuhvata dvanaest postrojenja za sagorevanje, od kojih je devet postrojenja u vlasništvu operatera JP EPS, dok su tri u vlasništvu operatera NIS a.d. Sekretarijat navodi da devet termoelektrana u Srbiji nisu uskladile svoje emisije sa Direktivom, te će biti obuhvaćene ovim postupkom.

RERI je ukazivao na to da su samo termoelektrane EPS-a obuhvaćena NERP-om emitovale ukupno 336.373 tona sumpor dioksida u vazduh tokom 2018. godine, što je 6 puta više od dozvoljene emisije.

RERI je zbog prekoračenja emisija u novembru 2019. godine podneo zahtev za vanredni inspekcijski nadzor nad svakim postrojenjem koje se nalazi u vlasništvu JP EPS, a koje je obuhvaćeno NERP-om. RERI je zahtevao da inspekcija utvrdi da li se sprovode obaveze iz Zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i da li se NERP primenjuje u Srbiji. Ipak, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine je utvrdila da nema uslova za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora, kao i da ne postoji kaznene mere u slučaju da operater ne izvrši odredbe iz nacionalnog plana.

Celo saopštenje Sekretarijata Energetske zajednice možete pogledati ovde.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh