Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama

 

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i WWF Adria pokrenuli su 15. jula onlajn peticiju kojom se zahteva da se sporni Zakon o vodama povuče i da se građani o spornom zakonu izjasne na referendumu. Takođe, RERI, WWF i još 40 udruženja zahtevali su, još pre usvajanja ovog Zakona, da se on povuče iz procedure i da se o ovom zakonu povede javna rasprava, kako to i nalažu važeći propisi Republike Srbije. 

Peticiju za nešto više od 24 sata podržalo više od  30.000 građana.  

 

Kako Zakon o vodama nije povučen, već je po hitnoj proceduri i gotovo bez ikakve rasprave u Narodnoj skupštini usvojen u sredu 14. jula, odlučili smo da putem onlajn peticije zatražimo podršku građana za održavanje referenduma na kome će se građani Srbije izjasniti da li podržavaju izmene Zakona koje omogućavaju privatizaciju vodnog dobra i legalizaciju korupcije kroz netransparentne procedure zakupa vodnog zemljišta bez javnog nadmetanja – direktnom pogodbom između vlasti i podobnih partnera.  

RERI je 12. jula (pre održavanja sednice Narodne skupštine) podneo predstavku Narodnoj skupštini, odnosno Predsedniku Narodne skupštine, resornom odboru i odborničkim grupama u sazivu Narodne skupštine, sa zahtevom da se Zakon o vodama povuče iz procedure, te da se isti vrati na javnu raspravu (koja nije održana), kako bi svi zainteresovani učesnici učestvovali u raspravi. Na navedenu predstavku nismo dobili odgovor. 

Stoga smo napravili sledeći korak i pokrenuli peticiju ističući zahtev za sprovođenje referenduma.

Šta želimo da postignemo ovom peticijom?

Ovom peticijom zahtevamo da izmene Zakona o vodama budu pripremljene i usvojene nakon sveobuhvatne javne rasprave u kojoj će učestovati javnost, stručnjaci, udruženja, privreda i svi oni organi i institucije koje će imati obavezu da zakon primenjuju i na čiji rad taj zakon utiče. Ko je od navedenih aktera imao priliku da iznese svoje mišljenje o izmena zakona u javnoj debati? Niko!  

Takođe, zahtevamo da se građani Srbije na referendumu izjasne o tome da li pristaju da se vodno zemljište daje u zakup neposrednom pogodbom, bez tendera i javnog nadmetanja, kroz netransparentne procedure koje otvaraju vrata korupciji i nekontrolisanom uništavanju vodnih resursa.  

Svesni smo svih ograničenja instrumenata neposredne demokratije u Srbiji i restriktivnih odredbi Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koje praktično onemogućavaju građane da ovaj demokratski instrument iskoriste u punom potencijalu koji predviđa Ustav Republike Srbije. Svesni smo i da trenutak u kome je zakon upućen Narodnoj skupštini krajnje nepovoljan – leto je i mnogi ljudi su na odmoru. Da li je zbog toga trebalo da pustimo da ovaj Zakon prođe bez reakcije javnosti? Smatramo da nije trebalo da čekamo povoljnije okolnosti već smo odlučili da odmah zatražimo podršku građana Srbije u borbi za očuvanje vodnih resursa i vladavine prava. Na onaj način koji nam je dostupan i koji će nam omogućiti da brzo mobilišemo javnost u odbrani javnog interesa.  

Zbog toga smo odlučili da pokrenemo onlajn peticiju i prikupimo najmanje 100.000 potpisa, a nadamo se da će ih biti mnogo više. Odlučili smo da postavimo cilj od 100.000 potpisa jer smatramo da samo nedemokratska i autoritarna vlast može sebi da dozvoli da ignoriše glas tolikog broja građana. Taj broj je istovremeno utvrđen kao donja granica za pokretanje narodne incijative. Međutim, mi nismo pokrenuli narodnu inicijativu niti smo građane koji su spremni da podrže ovu inicijativu pogrešno informisali.  

Ustavom Republike Srbije je utvrđeno pravo svakog da podnosi peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži. 

Dakle, Ustavom je propisano da svako ima pravo na podnošenje peticije, ali pitanje postupka peticije nije uređeno zakonski. U skladu sa navedenim, podnošenje peticije je legitiman način obraćanja državnim organima, a činjenica da su potpisi prikupljeni putem interneta, ne umanjuju značaj javno iznetog stava građana o određenom pitanju.     

RERI i WWF Adria su odlučni da pokrenutu inicijativu sprovedu do kraja, odnosno do ukidanja nezakonitog i neustavnog Zakona o vodama, sprovođenja referenduma i javne rasprave. Tako ćemo odgovorno odgovoriti na zahtev građana i sačuvati integritet svakog glasa podrške koji smo dobili putem onlajn peticije. Borba za javno dobro i vladavinu prava koju smo zajedno sa građanima pokrenuli neće se okončati na internetu, već onda kada Zakon o vodama bude povučen, a novi zakon usvojen uz poštovanje demokratskih procedura.     

Osećamo veliku odgovornost prema svakom glasu podrške i svesni smo da svaki izlazak u javnost i pokretanje debate o pitanjima od javnog značaja podrazumeva i izlaganje kritici. Ovim saopštenjem želimo da pružimo dodatne informacije svim dobronamernim građanima i udruženjima koja su nam postavila pitanje o krajnjem ishodu ove inicijative.  

Hvala svima koji su nas podržali i koji će nas podržati u narednim danima!      

saopštenje Zakon o vodama saopštenje Zakon o vodama

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh