PREZAGAĐEN VAZDUH

tako se zove vazduh koji udišu stanovnici Beograda i okoline.

Nekoliko godina unazad kvalitet vazduha u Beogradu ocenjivan je kategorijom III.

To je kategorija najlošijeg kvaliteta vazduha i označava “prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija”.

Zašto je vazduh u Beogradu PREZAGAĐEN?

Zato što, između ostalog, Grad Beograd u poslednjih PET GODINA nije u potpunosti sprovodio aktivnosti koje su predviđene važećim Planom kvaliteta vazduha.

Šta je Plan kvaliteta vazduha?

To je dokument kojim odgovorna lokalna samouprava unapređuje kvalitet vazduha i otklanja uzroke zagađenja. Aktuelni Plan kvaliteta vazduha donet je 2016. i važi do kraja ove godine.

Sada se sprema novi Plan i to za narednih DESET GODINA!

Zašto je za Beograđane važan novi Plan kvaliteta vazduha?

Zato što je to dokument koji određuje kako će se upravljati vazduhom u glavnom gradu do 2030. godine!

Prethodni plan je donet bez aktivnog učešća javnosti, a tokom pet godina koliko je važio, nije doprineo otklanjanju uzroka i smanjenju zagađenja.

Posledica je to da imamo – PREZAGAĐEN VAZDUH!

Šta javne vlasti u Gradu Beogradu NISU URADILE da smanje zagađenje vazduha, a bile su dužne da učine?

Gradske vlasti nisu poštovale plan koji su usvojile. – Zašto?

Aktuelni Plan kvaliteta vazduha ne sadrži precizne mere i jasne indikatore za praćenje sprovođenja tih mera.

Zašto ne sadrži? Zato što je Plan usvojen bez aktivnog učešća javnosti!

Kad nema preciznih mera i kad indikatori nisu jasni, onda nema odgovornosti za neuspeh.

Šta Grad Beograd RADI a ne treba da radi da bi sprečavao dalje zagađenje vazduha?
  • Toleriše grejanje na prljava goriva
  • Dozvoljava prekomernu gradnju i uništavanje zelenih površina
  • Ne ulaže u čistu energiju
  • Ne uključuje građane u donošenje odluka!
Uzrok 3600 preranih smrti godišnje je – čestično zagađenje vazduha
Više od polovine tog broja su prerano umrli stanovnici Beograda.
Svetska zdravstvena organizacija je predvidela da će u narednih deset godina, ako se ovaj trend nastavi, Beograđani izgubiti ukupno 75.000 godina života.
U Beogradu, dakle – vazduh ubija!
Moramo da znamo – po čijem nalogu?
Kao organizacija koja se pravnim sredstvima bori za zaštitu životne sredine i pomaže građanima da razumeju i koriste svoja prava u ovoj oblasti, RERI traži:
ODGOVORNOST

gradskih vlasti zbog povećanja nivoa zagađenosti vazduha u Beogradu i nesprovođenja adekvatnih mera iz Plana kvaliteta vazduha

TRANSPARENTNOST I UKLJUČIVANJE JAVNOSTI

u izradu novog Plana kvaliteta vazduha koji će uticati na to kakav ćemo vazduh disati narednih 10 godina u glavnom gradu.

Prati našu kampanju ,,Vazduh ubija“!
Moramo da znamo – po čijem nalogu?

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh