Opšti cilj projekta je da doprinese rešavanju problema nedostatka odgovornosti javnih vlasti i zagađivača prema važećem pravnom okviru i standardima zaštite životne sredine.

Očekivani rezultati projekta: 

  • Unapređeni nadzorni mehanizmi i zaštita životne sredine u krivičnoj, upravnoj i parničnoj sudskoj i administrativnoj praksi; 
  • Unapređena uloga Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine grada Beograda u nadzoru nad radom izvršnih organa vlasti; 
  • Pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu i potreba za krivično-pravnom zaštitom prepoznato kao važan tema u medijima i javnosti. 

Aktivnosti 

RERI će raditi na ostvarenju ovih ciljeva kroz sledeće aktivnosti:

  • Unapređenje zaštite životne sredine u krivičnoj, upravnoj i parničnoj sudskoj praksi; 
  • Praćenje sprovođenje Plana kvaliteta vazduha u gradu Beogradu; 
  • Jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine u sprovođenju politike zaštite životne sredine; 
  • Promotivne aktivnosti i unapređenje vidljivosti projekta. 

Projekat se realizuje od 1. avgusta 2022. godine do 30. juna 2023. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh