Inspekcijski nadzor je od velikog značaja za primenu i sprovođenje zakona i propisa iz oblasti životne sredine, urbanizma i izgradnje. Pravilan rad inspekcije sprečava korupciju jer bi mogao da identifikuje zloupotrebu poverenih ovlašćenja ili kršenje zakona od strane investitora i nosioca projekta. Zbog toga je od velike važnosti da se obezbedi adekvatna ekspertiza koja bi obezbedila pravilno tumačenje pravnih normi i ovlašćenja inspektora.

Projekat teži da doprinese vladavini prava i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva pred sudovima kako bi se izborile sa rizicima korupcije u građevinarstvu, urbanističkom i prostornom planiranju i zaštiti životne sredine. Ovaj projekat je nastavak napora RERI-ja da unapredi transparentnost i odgovornost u nadležnih organa u pitanjima životne sredine, urbanističkog planiranja i izgradnje u Srbiji kroz borbu protiv korupcije i razotkrivanje zloupotrebe javnih ovlašćenja.

Aktivnosti: 

  • pokretanje predmeta sa inspektorima kao sudskim svedocima
  • konsultacije sa organizacijama civilnog društva, inspekcijskim i pravosudnim organima
  • medijska kampanja;

Ciljne grupe:

tužioci, sudije i njihovi pomoćnici; profesionalna udruženja sudija i tužilaca; zaštitnik građana; odgovorne ekološke i građevinske inspekcije na nacionalnom i lokalnom nivou; predstavnici civilnog društva, lokalne neformalne aktivističke grupe i pojedinci; medijskih profesionalaca.

Projekat se realizuje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine uz podršku Olof Palme centra. 

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh