Bio jednom jedan vuk…

,,Jedan Vuk nije mogao dovoljno da se najede zbog opreza pastira. Ali jedne noći pronašao je ovčiju kožu koja je bila bačena i zaboravljena. Narednog dana, prerušen ovčijom kožom, vuk je ušetao u polje ovaca…’’

 

Svima nam je poznat početak ove Ezopove basne koja nas simbolično upozorava na opasnost od onih koji se lažno predstavljaju. U nastavku teksta, podelićemo sa vama priču koja podseća na ovu Ezopovu basnu.

Sve je počelo ovako…

Izgradnja prve spalionice opasnog otpada u Republici Srbiji planirana je na teritoriji grada Požarevca. Lokalna samouprava je u martu 2019. godine potpisala Memorandum o razumevanju sa firmom Elias Eco, koja je deo korejske korporacije Youngsan. 

Zbog uticaja koje spalionica otpada može imati na životnu sredinu za njenu izgradnju neophodna je saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. Tako se investitor obratio Ministarstvu zaštite životne sredine sa zahtevom da po hitnoj proceduri donese odluku o davanju saglasnosti na lokaciju za izgradnju fabrike za termički tretman opasnog otpada.

Kako bi ukazao Ministarstvu na uočene nepravilnosti zbog kojih bi davanje saglasnosti na lokaciju za izgradnju spalionice bilo u suprotnosti sa urbanističkim uslovima, uslovima zaštite životne sredine i propisima koji uređuju upravljanje otpadom, RERI se obratio Ministarstvu sa obrazloženjem da nije moguće odobriti izgradnju spalionice. 

Ministarstvo zaštite životne sredine je, nakon više dopisa upućenih od strane pravnog tima RERI-ja, obavestilo investitora da nisu ispunjeni uslovi za izgradnju spalionice opasnog otpada na teritoriji Grada Požarevca.

… ali ne lezi vraže

U maju 2020. godine, neposredno pre nego što će Ministarstvo zaštite životne sredine izdati negativno mišljenje na zahtev za davanje saglasnosti, Gradska uprava Grada Požarevca objavljuje poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za lokaciju na kojoj je prethodno planirana izgradnja spalionice opasnog otpada. Ovoga puta u urbanističkom projektu se navodi da se izrađuje za potrebe izgradnje poslovno komercijalnog objekta (skladištenje i prodaja solarnih panela). 

Nakon detaljne analize urbanističkog projekta, čiji je primarni cilj bio da se identifikuje da li se u okviru projekta čija je namena izgradnja objekta za prodaju solarnih panela može naknadno izgraditi spalionica opasnog otpada, RERI dostavlja komentare Gradskoj upravi Grada Požarevca, u kojem ukazuje na određene urbanističke parametre i nedostatke koji bi u budućnosti mogli dovesti do ove transformacije.

Nakon što je gradska uprava odobrila urbanistički projekat, investitor zahteva izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta za proizvodnju solarnih panela, a koje ishoduje u septembru 2020. godine. Ubrzo zatim, uspešno aplicira i za izdavanje građevinske dozvole. Krajem godine završeni su i temelji budućeg objekta. U međuvremenu, RERI saznaje da je početkom 2020. godine Elias Eco tražio i od Agencije za privredne registre promenu pretežne delatnosti koja je do tada bila “odlaganje i tretman opasnog otpada”.

Odustanak od izgradnje spalionice u korist solarnih panela bila je naizgled dobra vest kako za stanovnike naselja u neposrednoj blizini, tako i za sve koji su bili zabrinuti za stanje životne sredine ovog područja. 

Međutim, ubrzo nakon završetka izgradnje konstrukcije, kada je preostalo samo izvođenje lakših zidarskih radova, investitor se obraća Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa veoma neobičnim zahtevom. Reč je o zahtevu za izdavanje novih lokacijskijskih uslova, ovog puta, za potrebe izgradnje spalionice opasnog otpada. Usled suprotnosti sa planskim dokumentima koji uređuju ovo područje, a na koje je i RERI već ukazivao, Ministarstvo je investitora obavestilo da nije moguće dozvoliti gradnju.

RERI naknadno saznaje da se investitor početkom 2021. godine obratio i Ministarstvu zaštite životne sredine sa zahtevom za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, ovog puta za potrebe izgradnje spalionice medicinskog otpada. Ministarstvo zaštite životne sredine je zahtev odbacilo kao nepotpun i poučilo ga da, ukoliko želi da ishoduje ovo rešenje, mora uz zahtev podneti lokacijske uslove za spalionicu medicinskog otpada, a ne komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela. 

Pronađi razliku

Mada ,,zadovoljni’’ ishodom ovog postupka, i poštovanjem pozitivnih propisa Republike Srbije pri odbacivanju upornih zahteva investitora za izgradnjom spalionice, brojne nelogičnosti ovakvog postupanja ostale su nerazjašnjene. Zašto bi iko nakon izgradnje objekta isti uklonio kako bi sagradio novi? Ili je ipak reč o prostijoj prenameni, gde se uz malo ulaganja objekat jedne vrste može pretvoriti u objekat druge vrste? Ako je to slučaj, kako poslovni objekat za prodaju solarnih panela može postati spalionica opasnog otpada?

spalionica vs solarni paneli

RERI je u nameri da otkloni ove nedoumice pribavio od Gradske uprave Grada Požarevca tehničku dokumentaciju koju je investitor tom organu uputio u postupku pribavljanja lokacijskih uslova za izgradnju objekta za prodaju solarnih panela. Takođe, od Ministarstva građevinarstva pribavljena je ista vrsta dokumentacije, koja je predata tom organu za potrebu ishodovanja lokacijskih uslova za izgradnju spalionice opasnog otpada. 

 

Nakon što smo analizirali dokumentaciju zaključili smo da, u konstruktivnom smislu, gotovo da ne postoje razlike između, sada već izgrađenog objekta za prodaju solarnih panela i idejnog rešenja spalionice opasnog otpada. Upoređivanje grafičkih priloga u tehničkoj dokumentaciji više je podsećalo na Zabavnikove ili Enigmatikine skrivalice naslovljene sintagmom ,,pronađi razliku’’. 

Naravoučenije…

Mada u svojoj praksi RERI retko nailazi na takve slučajeve, epilog ove priče jeste bio kao u pomenutoj basni, i ,,vuk’’ je na kraju, zahvaljujući pritisku građana i predstavnika civilnog sektora, kao i savesnom postupanju nadležnih organa u konkretnom slučaju izvukao “deblji kraj”. Barem za sada. 

Ipak, ova priča nosi pouku za sve nas koji smo deo borbe za očuvanje javnog interesa i zdrave životne sredine, a to je da uvek moramo biti budna oka, jer “vukovi” vrebaju i ne spavaju. Svedoci smo veoma intezivne ekspanzije kapitalnih projekata, od kojih mnogi neretko ponesu epitet da su ,,od značaja za Republiku Srbiju’’ (industrijski objekti, rudnici litijuma, bora, bakra, uglja, termoelektrane, spalionice, cementare…), projekata visoko rizičnih kada je u pitanju degradacija životne sredine i ugrožavanje zdravlja i bezbednosti stanovništva. Nažalost, za razliku od ovog slučaja, institucije češće ne mogu odoleti pritisku ,,krupnih zverki’’, i stoga treba sa dubokom pozornošću nastaviti praćenje narednih poteza investitora i državnih organa, pa čak i onda kada se čini da je vreme da se “proglasi pobeda”.

RERI je do sada, različitim državnim organima, uputio preko deset zahteva za pristup informacijama i isto toliko dopisa u vezi sa realizacijom ovog projekta, a što će nastaviti da čini i u budućnosti. 

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh