Tekst je objavljen u Nedeljniku 19.11.2020. godine

Da u Beogradu udišemo preterano zagađen vazduh već znaju i malobrojni vrapci koji su pretekli nakon intenzivnog i upornog uništavanja njihovih staništa širom glavnog grada. Znamo i da u ovom neslavnom takmičenju Beograd bije bitku, a povremeno i pobeđuje, sa Mumbajem, Kalkutom, Nju Delhijem i još ponekim gradovima za koje ni vukovac iz sedmog razreda nikada nije čuo niti pročitao u, inače veoma informativnim, udžbenicima geografije. Međutim, kada pokušamo da saznamo zašto je to tako, koji su uzroci zagađenja i šta su gradske vlasti uradile da zagađenje smanje ili spreče da naiđemo na zid upornog i nepokolebljivog ćutanja.

A upravo to je RERI pokušao da sazna od gradskih vlasti – šta su uradili kako bi sproveli mere i aktivnosti iz još uvek važećeg Plana kvaliteta vazduha za grad Beograd. Jer, upravo je plan kvaliteta vazduha alat za smanjenje zagađenja.

Pitali smo gradsku vlast, još u januaru ove godine, o tome koliko su ugovora o gašenju individualnih ložišta i blokovskih kotlarnica sklopili, a sve u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija. Odgovor nismo dobili. A i da nismo pitali gradske vlasti su bile dužne da o gašenju individualnih ložišta sačine izveštaj, jer to je mera predviđena planom.

Pitali smo gradsku vlast da li je formirala timove za podršku realizaciji plana JKP „Beogradske elektrane“ za gašenje i prilagođavanje ložišta, u skladu sa obavezama iz Plana kvaliteta vazduha. Odgovor nismo dobili.

Tražili smo dokumentaciju koja potvrđuje da su izgrađena ili da su u postupku izgradnje postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, jer je i to bilo predviđeno planom. Zanimalo nas je da li gradska vlast realizuje plan koji je sama izradila i usvojila. Pogađate, odgovor ponovo nismo dobili.

Grad Beograd je započeo izradu novog Plana kvaliteta vazduha. A prethodni plan nije dao rezultate jer i nakon pet godina primene plana u Beogradu je vazduh prekomerno zagađen. Imamo pravo da znamo zašto i ko je za to odgovoran!

Dodaj komentar

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh