Pozivamo vas da u što većem broju učestvujete u konsultacijama o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu (INEKP)!

INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju. Energetska tranzicija, kao i sve tranzicije uostalom, izmeniće živote ljudi u Srbiji. Jedini način da se osigura temelj za njeno informisano i savesno sprovođenje je izrada kvalitetnog INEKP-a.

Zbog toga je jako bitno da javnost od najranijeg trenutka bude obaveštena i uključena u sve faze izrade samog dokumenta!

Nacrt INEKP-a nije izrađen u predviđenom roku, a iako je njegova izrada sada u toku, Ministarstvo energetike i rudarstva nije ispunilo obavezu prema Zakonu o državnoj upravi da javnost obavesti o otpočinjanju izrade INEKP-a, da sprovede konsultacije u fazi izrade nacrta i polazne osnove plana učini javno dostupnim.

Stoga je RERI odlučio da okupi ljude sa svih strana: energetičare, akademike, sindikalce, pravnike, studente, inženjere, i sve ostale aktivne građane kojima je stalo do puta kojim će se Srbija kretati u budućnost.

Učesnici:

  • Viktor Berishai, Climate Action Network
  • Maja Matija Ristić, Ministarstvo rudarstva i energetike
  • Aleksandar Kovačević, Oksfordski institut za energetske studije
  • Ognjan Pantić, BOŠ
  • Hristina Vojvodić, RERI
  • Mirko Popović, RERI
ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh