Urbani menadžment – korupcija i planiranje

U saradnji sa A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Ministarstvo prostora organizovaćemo seminar u novembru u okviru projekta “Urbani menadžment – korupcija i planiranje”.
Tema prvog predavanja biće održivo planiranje (3.11.), tema drugog učešće u donošenju odluka (10.11.), a na trećem i poslednjem predavanju pričaćemo o pristupu pravdi i pravnoj zaštiti (19.11.).

Pročitaj više

Komunikacija aktivista sa organima uprave, inspekcijskim organima i učešće aktivista u upravnim, krivičnim i parničnim postupcima

U svom svakodnevnom radu, aktivisti i aktivistkinje, formalna i neformalna udruženja su, kako po potrebi, tako i po moranju, u kontaktu sa institucijama države. U zavinosti od prirode delatnosti, aktivisti koji se bore za neka prava često bivaju u kontaktu sa pravosudnim organima, kao i organima države koji se bave inspekcijskim nadzorom.

Pročitaj više

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh