Zakon o klimatskim promenama usvojen je u martu, a Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije u aprilu 2021. godine. Usvajanje ovih ključnih propisa u oblasti energetike i klime predstavlja važan korak u energetskoj tranziciji, usaglašavanju propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i borbi protiv klimatskih promena.

Iz pravne perspektive, primena ovih zakona u velikoj meri zavisi od sadržaja i kvaliteta podzakonskih akata, i njihovog blagovremenog usvajanja. Dalji rad na razvoju pravnog okvira i njegova primena pokazaće da li će zakoni ostati samo slovo na papiru ili će omogućiti efikasnu primenu mera i aktivnosti u oblasti energetske i klimatske politike.

Pravni tim RERI-ja je u prethodnih godinu dana analizirao sadržaj usvojenih zakona, i pratio proces usvajanja podzakonskih akata. Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na predstavljanje Izveštaja o sprovođenju Zakona o klimatskim promenama i Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da doprinesete kvalitetu diskusije!

Ukoliko želite da prisustvujete uživo ili putem Zoom-a, registrujte se do utorka (29.03) do kraja dana na OVOM LINKU.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh