Konferencija za medije 

Medija centar, 18. mart u 12 sati 

Nova planska praksa, Ministarstvo prostora i RERI pozivaju stručnu zajednicu, medije i javnost na konferenciju za medije koja je posvećena Predlogu koncepta politike o reformi e-prostora – koncepta politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji, dokumenta koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo na javnu raspravu koja traje od 25. februara do 21. marta. 

Konferencija će biti održana u petak 18. marta u 12 sati, u konferencijskoj sali Medija centra, Terazije 3. 

Reforma prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji je neophodna i potrebno ju je sprovesti u okviru širokog dijaloga zainteresovanih strana, u vremenskim rokovima koji omogućavaju svim učesnicima da obrazlože svoje stavove i razmene argumente. Posebno je važno da proces koji predviđa temeljnu promenu paradigme plansko-urbanističke prakse i zakonodavnog okvira, obezbedi zaštitu javnog interesa u upravljanju prostornim razvojem i uređenjem, da ojača mehanizme za prevenciju i suzbijanje korupcije i obezbedi uslove za učešće javnosti u donošenju odluka uz poštovanje načela dobrog upravljanja i standarda koje utvrđuje Arhuska konvencija. 

Reforma paradigme prostornog planiranja jeste neophodan proces čijoj funkcionalnosti svakako doprinosi postupak digitalizacije. Međutim neprihvatljivo je da tehničko-tehnološka ograničenja procesa digitalizacije uslovljavaju tok reforme, a da pritom njihovo prevazilaženje podrazumeva ukidanje osnovnih načela planiranja, uređenja i korišćenja prostora, a pre svega načela učešća javnosti. Takav pristup mogao bi biti veoma štetan po održivi razvoj i javni interes.  

Zaključke o dokumentu koji je izložen na javnu raspravu i preporuke za unapređenje koncepta politike na konferenciji za medije predstaviće Mirko Popović (RERI), Ana Graovac (Nova planska praksa) i Iva Čukić (Ministarstvo prostora).     

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh