Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) pozivaju Vas da se uključite u Javne konsultacije o Nacrtu plana kvaliteta vazduha za Grad Beograd.

Javne konsultacije održaće se u petak, 22. januara, sa početkom u 11 časova, putem platforme ZOOM. Za učešće u javnim konsultacijama možete se prijaviti slanjem e-maila sa svojim podacima (ime, prezime, e-mail) sa naznakom ,,PKV konsultacije” na tamara.bosic@reri.org.rs. Radna verzija programa biće Vam prosleđena u narednim danima.

Gradska uprava Grada Beograda je 15. januara objavila oglas za Javni uvid u nacrt Plana kvaliteta
vazduha u aglomeraciji Beograd
, koji se donosi za period od narednih 10 godina. Nacrt Plana kvaliteta vazduha možete preuzeti na OVOM LINKU. Rok za podnošenje komentara na Nacrt je 30. januar.

Javne konsultacije organizujemo sa ciljem da okupimo stručnu i zainteresovanu javnost, kako bismo zajedno razgovarali o sadržaju nacrta Plana i formulisali ključne preporuke za unapređenje teksta. Ovo je nastavak procesa javnih konsultacija, koje su RERI i BOŠ pokrenuli u decembru 2020. godine, sa ciljem da se proces izrade Plana kvaliteta vazduha za Grad Beograd otvori za javnost.

Vazduh u Beogradu je, otkad se vrše zvanična merenja, u kontinuitetu ocenjen kao prekomerno zagađen. Prethodni Plan kvaliteta vazduha, primenjivan u periodu od 2016.do 2020. godine, pored toga što nije rezultirao smanjenjem zagađenja, usvojen je bez učešća javnosti. Pored toga, u toku sprovođenja Plana, izostala je bilo kakvo izveštavanje o sprovođenju mera, kao i evaluacija sprovedenih mera i Plana u potpunosti.

Smatramo da ovakva praksa mora biti promenjena, kao i da su učešće javnosti u procesu donošenja odluka i redovno informisanje javnosti o merama koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, ključni preduslovi za javne politike u interesu građana i odgovorne institucije.

Pratite uživo Javne konsultacije na našem Facebook profilu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh