U svom svakodnevnom radu, aktivisti i aktivistkinje, formalna i neformalna udruženja su, kako po potrebi, tako i po moranju, u kontaktu sa institucijama države. U zavisnosti od prirode delatnosti, aktivisti koji se bore za neka prava često bivaju u kontaktu sa pravosudnim organima, kao i organima države koji se bave inspekcijskim nadzorom. 

Na onlajn treningu ,,Komunikacija aktivista sa organima uprave, inspekcijskim organima i učešće aktivista u upravnim, krivičnim i parničnim postupcima’’ koji se održava u ponedeljak, 26. aprila od 11h do 13:30h, razgovaraćemo o sledećim temama:

  • Aktivna legitimacija udruženja i zastupnika kolektivnih i opštih interesa u upravnom, krivičnom i parničnom postupku;
  • Procedure učešća javnosti u javnim raspravama u urbanističkom i prostornom planiranju i proceni uticaja na životnu sredinu; 
  • Kako komunicirati sa organima uprave (žalba, upravni spor i krivična prijava); 
  • Obraćanje inspekcijskim organima – vanredni inspekcijski nadzor. 

Predavači: Jovan Rajić, Ljubica Vukčević, Mirko Popović, Hristina Vojvodić, Nikola Gagić (organizacija RERI).

U okviru treninga će biti moguća i diskusija, kao i razmena iskustava i primera dobre prakse.

Za učešće u treningu ,,Komunikacija aktivista sa organima uprave, inspekcijskim organima i učešće aktivista u upravnim, krivičnim i parničnim postupcima” možete se brzo i jednostavno registrovati putem ovog linka.  

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh