Pridružite se konsultacijama o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu – INEKP!

INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju. Energetska tranzicija, kao i sve tranzicije uostalom, izmeniće živote ljudi u Srbiji. Jedini način da se osigura temelj za njeno informisano i savesno sprovođenje je izrada kvalitetnog INEKP-a.

Kao i na konsultativnim forumima koji su prethodili, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, potrudićemo se da građane upoznamo sa postignutim napretkom u izradi ovog plana, a sa stručnjacima iz različitih oblasti razgovaraćemo o ekonomskim i socijalnim implikacijama predloženih scenarija za energetsku tranziciju.

Prvog dana će fokus biti na do sada preduzetim koracima u procesu izrade INEKP-a, kao i na koracima koji tek predstoje. Šta je sledeće? Na to pitanje bi trebalo da odgovore predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, a kasnije će Aleksandar Kovačević sa Oksfordskog instituta za energetske studije govoriti o veoma važnoj tački energetske tranzicije – energetskoj sigurnosti. Za kraj prvog dana biće reči i o razvoju finansijskog tržišta i komercijalnim ulaganjima u “zelenu tranziciju”.

Drugog dana razgovaraćemo više o siromaštvu u okvirima energetske tranzicije – kako energetska politika doprinosi razvoju ili smanjenju siromaštva i kako INEKP može da utiče na to. Tema razgovora biće i raspoloživost i izvori podataka u izradi INEKP-a, a za sam kraj foruma, članovi RERI-ja i BOŠ-a predstaviće preporuke za dalji razvoj ovog strateškog dokumenta.

Ukoliko ne želite samo da pratite prenos događaja, na ovom linku se možete prijaviti da učestvujete u razgovoru uživo ili putem Zoom-a!

Javne konsultacije organizuje Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, uz podršku Britanske Ambasade u Srbiji i Evropske fondacije za klimu.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh