Zadovoljstvo nam je da najavimo i pozovemo vas da uzmete učešće u obukama na temu sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu (EIA) i strateške procene uticaja (SEA) na lokalnom nivou, koje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Regulatorni institut za obnovljivu energiju (RERI) organizuju u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za EIA/SEA za predstavnike lokalnih samouprava“, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Imajući u vidu da postoji deo privrednih subjekata čija delatnost vrši znatan uticaj na životnu sredinu i da se srećete sa potrebom da za svoje projekte imate obavezu izrade procene uticaja na zaštitu životne sredine, smatrali smo da bi bilo vrlo korisno da i za vas organizujemo obuku iz ove oblasti.

Dobro je znati zašto je važno da se, kad je to potrebno, radi i procena uticaja. Takođe, dobro je znati kako proces sprovođenja postupka procene uticaja izgleda i šta su obrađivači, koji su često stručne kuće kojima poveravate ove poslove, dužni da ispoštuju, kako bi vaš projekat bio u skladu sa zakonom i sa najboljom praksom, a na dobrobit zajednice u kojoj planirate razvoj svoje firme. To je praksa koja je u EU doprinela da se dostigne nivo razvoja koji imaju, kao i nivo zaštite životne sredine koji je na dobrobit svih građana koji tamo žive.

Zakoni koji uređuju postupak procene uticaja i strateške procene uticaja, kao i učešća javnosti u odlučivanju o pitanjima zaštite životne sredine, deo su korpusa zakonodavstva iz ove oblasti, te ih kao takve, u okviru svog delokruga, sprovode i jedinice lokalne samouprave, koje odlučuju o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu ili ne za projekte koje vi, kao privredni subjekti realizujete u nekoj lokalnoj zajednici.

Upravo iz navedenih razloga smo procenili da bi i predstavnicima JKP ove obuke bile izuzetno korisne, kao što su bile i predstavnicima lokalnih samouprava, a koje su sprovedene tokom oktobra i novembra.

Obuke spremaju i sprovodiće ih domaći eksperti sa praksom u pomenutim oblastima. Za svaki od segmenata obuke predviđene su po četiri sesije.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije i preporuka Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, održavanje obuke će biti organizovano onlajn preko Zoom platforme, 21. i 23. decembra u terminu od 10:00 do 14:00 časova. S obzirom na to, da se obuka realizuje u okviru projekta, svi troškovi obuke su pokriveni od strane organizatora.

Potrebno je da svoje učešće na obuci prjavite do petka, 18. decembra 2020. godine, kako bismo vam u petak, 18. decembra prosledili link za praćenje obuke. Za prijavu je dovoljno poslati samo poruku na e-adresu: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org ili andrijana.polic@reri.org.rs.

Detaljnu agendu možete preuzeti ovde.

ostanite toku

Prijavite se za naše objave:

Some description text for this item

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.

© 2023 RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu | Sva prava zadržana

Na vrh